چرا بیماران از عمل های ستون فقرات هراس دارند ؟

چرا بیماران از عمل های ستون فقرات هراس دارند ؟ وقتی بیماری کاندید عمل ستون فقرات می شود دچار نگرانی های متعددی می شود. خیلی از بیماران اظهار می کنند که از اطرافیان و آشنایان که قبلا جراحی انجام داده اند، شنیده اند که از عمل های خود راضی نیستند، اما چرا بیماران از عمل های ستون فقرات هراس دارند ؟ ( جراح مغز و اعصاب )


اولین نکته ای که بیماران باید توجه داشته باشند، این است :

هدف ما از عمل جراحی در درجه اول، جلوگیری از ایجاد عوارض شدید بعدی مثل فلج، عدم کنترل ادرار و مدفوع و غیره، که در صورت عدم جراحی ایجاد می شوند، می باشد.

چرا بیماران از عمل های ستون فقرات هراس دارند

نکته دوم، اینکه علل یک سری دردهای بیمار ارتباطی با عمل جراحی انجام شده ندارد؛ مثلا بیمار به علت آرتروز لگن، درد دارد و پس از عمل جراحی و برطرف شدن دردهای شدید مربوط به کمر، این دردهای آرتروزی خود را نشان می دهند و بیمار اظهار نارضایتی می کند.

نکته سوم، اینکه به علت ترس از جراحی، بیماران خیلی دیر رضایت به عمل می دهند و این زمانی است که یک سری عوارض برای بیمار ایجاد شده است و وقتی عارضه عصبی ایجاد شود دیگر قابل برگشت نیست.

نکته چهارم، تکنیک جراحی می باشد؛ اگر جراحی با دقت و تکنیک های جدید انجام شود از عوارض بعدی جلوگیری می شود.